Certyfikowane cisnieniomierze

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, niezbędne jest stosowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach wchodzących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych urządzeń w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i całych systemów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w stosunku z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i elementy kontrolne, które funkcjonują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wydobywające się w takich strefach powinny mieć stosowne certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt grany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do rodziny drugiej wszystkie inne urządzenia. Są zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na dowód w sektorze drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca działająca w warunkach zapylenia.

http://www.lingualab.pl/tlumaczenia

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zamkniętymi w dyrektywie, powinien być dokonany zgodnie z wprowadzonymi w niej podstawami, co w działalności ma robić do ograniczenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia zakresu bezpieczeństwa pracowników a narzędzi (oraz środowiska) idących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.