Dyrektywa unijna o likwidacji piecykow gazowych

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną być wykonane przez wszystkie produkty, jakie są oddane do wykorzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w poszczególnych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może przenikać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

http://de.healthymode.eu/slimmer-time-effektiver-weg-um-gewicht-zu-verlieren/

Dyrektywa Atex została ustanowiona w utrzymanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest związane z wykorzystaniem dowolnego towaru w rozmiarach, w jakich potrafi istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie współpracy z umowami atex i za dostosowanie danego produktu do aktualnych zasad. Atest atex jest reklamowany w przypadku produktów, które znajdują się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi wtedy dziedzina, gdzie kręci się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią obecne być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w wypadku, jak duża część energii wychodząca z efektywnego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dochodzi do wybuchu, który jest ważne zagrożenie dla trwania oraz zdrowia ludzkiego.