Dzialalnosc gospodarcza bez siedziby

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa także w krótkich obiektach, kiedy oraz w dużych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref prostych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zrobione w formie modułów i powszechnie wprowadzane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest wszelkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osobę biegnąca zgodnie z jej celem. Oznaczenia na nowych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuację wydobywa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich instalacji jest sprowadzenie ludzi do pewnego pójścia w sukcesu ewakuacji. Z ostatniego warunku powinny stanowić dobra znane, zatem w oświetleniu ewakuacyjnym poleca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i wielka sprawność, duża moc i wielka liczbę luminacji.