Gdzie jest bank nasienia

Bank nasienia (spermy) to mieszkania, w których składa się nasienie dawców. Wymagają oni zadowolić dokładnie określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna odnaleźć się wystarczająca ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o dość dużej ruchliwości. Dawca pragnie być w idealnej jakości fizycznej, żyć w wieku do 35 lat i nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie zależy jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma oddawana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest wyłącznie nagroda za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym etapem kwalifikacyjnym dawcy jest szczegółowy wywiad, podczas którego zlecanych jest mu szereg pytań odnośnie jego przeznaczenia seksualnego, przebytych wad i sytuacji rodzinnej. Później sprawdza się jego klęsk w końcu sprawdzenia, albo nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną wykonane oddane nasienie wchodzi do banku spermy na etap pół roku. Tylko po terminie ostatniego okresu przenosi się kolejne pytania także na ich podstawie kieruje nasienie do pewnych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi wziąć pełną uwagę na prawdziwe przechowywanie nasienia. W swym świecie praktyka oddawania spermy jest stale jeszcze kilka atrakcyjna, stąd pobrany materiał wcale nie ulega zniszczeniu. Mieć z banku teoretycznie że każdy. Ale na sił polskiego prawa samotne osoby nie mogą użyć z usług banku spermy (dziecko musi bowiem na jego sile być również rodzica i matkę). Najczęściej klientami takich klinik są bezpłodne pary oraz ludzie będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą ujawniać swoim potomkom.