Modul program mentor mentee guru penyayang

Program Enova ma wiele modułów, jakie potrafią być potrzebne w nazwie czy w przedsiębiorstwie w wielu elementach jego grania. Moduł Kadry zaś Płace pomaga w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on dokładnie aktualizowany do dziś obecnych w Polsce przepisów. Charakteryzuje go prosty i uczciwy w obsłudze interfejs graficzny, jest jeszcze w całości zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest przecież odpowiedzialny za obsługę marki w sprawy ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań ważnych i byłych. To przy jego uwadze prowadzone są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Gwarantuje on ponad ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala nabywcom na rejestrację zdarzeń powiązanych ze sposobami trwałymi. Moduł dostępny jest więcej za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest zachowanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są połączone z tymi zabiegami. Pracę z modułem można usiąść w pewnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury uczestniczy w procesie wystawiania dokumentów sprzedaży oraz decydowania cenników i pobierania informacji o klientach firmy. Aplikacja Handel zapewnia jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezwykle ważnym modułem jest też CRM (Customer Relations Management). Widzi on oddane o kontrahentach, ale pozwala te obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa jest do księgowania, dokumentowania i budowania innego typu sprawozdań. Narzędzie więc w sporym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uważa zbyt zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji wewnętrznych i innych. W sporym stopniu ułatwia on funkcjonowanie przedsiębiorstwa na tym polu. Enova cennik jest stosowany sam do wszystkiej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wielkość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Istnieje dodatkowo możliwy kup w 3 wersjach: srebrna, złota i platynowa.