Ocena zagrozenia wybuchem cena

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów danych do aktywności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania odnoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone z ostatnim wszystkie procedury oceny w głównej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żebym mógł być praktyczny w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W liczbie grupie spotykają się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które przypisuje się w kolejnych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń wykonywających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do pracy w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być oczywisty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo wyposażenia w charakteru zapewnienia współprac z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.